DISCIPLINA
Pos.
Gonçalo Pimenta Gonçalo Pimenta Defesa 1 0 0
Igor Igor Médio 1 0 0
Wendell Wendell Avançado 1 0 0
Vítor Neto Vítor Neto Avançado 1 0 0