Raphinha intercetou passe do guarda-redes portista.