Lateral direito do Arsenal enfrentou dois ladrões armados e evitou o roubo do carro por carjacking