Letra do Hino Espanhol, da autoria de Rafael García Navas: